WWW.CIRCUSHAPPYKIDS.COM DE CZ www.facebook.com/circushappykids
ÚVOD O NÁS PROJEKT CIRCUS HAPPY KIDS PROGRAM PROJEKTU CIRKUS A PEDAGOGIKA KONTAKT FINANCOVÁNÍ
 
 

PROGRAM PROJEKTU

Celý projekt začíná v sobotu naším příjezdem. Abychom mohli v pondělí s dětmi úspěšně zahájit trénink, budeme v neděli potřebovat pomoc
se stavbou cirkusového stanu ze strany rodičů, učitelů a dětí. Podle našich zkušeností se tak vybuduje silný team,
který bude naší oporou po celou dobu projektu.
V pondělí zahájíme projekt zhruba hodinovým vystoupením našeho profesionálního cirkusového teamu.
Děti budou v tento den přiděleny jednotlivým trenérům, dle připraveného plánu.
Zhruba 6 týdnů před termínem projektu zašleme do školy přehled skupin, do kterých se děti budou moci přihlásit - žongléři, artisté,
klauni apod. Při velkém počtu dětí se jednotlivá stanoviště ještě rozdělí do skupin A a B, které budou trénovat po sobě vždy 2,5 hod.
V úterý proběhnou první tréninky. Ve středu a ve čtvrtek se uskuteční tréninky vždy v předem naplánovaný čas v dopoledních hodinách.
 


 

Předem se domluví i místo tréninku. Využíváme prostor cirkusového stanu, tělocvičny, auly, tříd, družiny, pokud to počasí dovolí i venkovní prostory.
V pátek proběhne generální zkouška, na kterou jsou tradičně zváni školská zařízení z nedalekého okolí, které platí zvýhodněné vstupné.
Představení určená pro rodiče dětí, jejich sourozence, kamarády, příbuzné a ostatní veřejnost proběhnou vždy dvě.
Jedno v pátek v 17:00 a druhé v sobotu v 10:00.
Při rozdělení dětí do skupin A a B je nutné počítat s těmito představeními ještě ve čtvrtek v 17:00 a v sobotu ve 14:00.
Celý projekt je ukončen úklidem a sbalením cirkusového stanu, přičemž jsou opět nepostradatelné pilné ruce rodičů, učitelů a dětí.

 

 

 


ADRESA
Praha 9

Rožmberska 557/30
198 00
 


JAN LAGRON
Ředitel společnosti

mobil: 00420 776 604 473
e-mail: lagron@circushappykids.com
 


NINA RENZ
Obchodní zástupce pro Německo

mobile: 015 779 656 220
e-mail: lagron@circushappykids.com
 

 
Všechna práva vyhrazena © 2015 circushappykids.com